Gastroenterologija je disciplina Interne medicine.


Gastroenterologija

Gastroenterologija je disciplina Interne medicine.
Naziv joj potiče od grčkih riječi gastros (stomak), enteron (crijeva) i logos (nauka).
Bavi se proučavanjem bolesti probavnog sistema i to kako bolesti Jednjaka, želuca, tankog crijeva, debelog crijeva, tako i bolesti bilijarnog sistema, Pankreasa i Peritoneuma.

Začetak Gastroenterologije

Prvi zapisi koji govore o poznavanju gastrointenstinalnih oboljenja datiraju još iz doba drevnog Egipta.


Link: Gastroenterologija Wikipedia (Bosanski)